szarvas bresaola vaddisznó szalámi

Felhasználási feltételek

Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mivel a weboldal használatával elfogadja az itt meghatározott felhasználási feltételeket.


I. A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK TARTALMA

 1. A jelen felhasználási feltételek (Szabályzat) a Venison Gusto Kft.(7624 Pécs, Hungária utca 14. Cégjegyzékszám: 02-09-060887; a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett venisongusto.com (http://www.venisongusto.com/ oldalain elérhető) információs társadalommal összefüggő szolgáltatás (Szolgáltatás, Weblap vagy venisongusto.com) igénybevételének feltételeit tartalmazza.
 2. Felhasználónak minősül a Weblap látogatója, illetőleg mindenki, aki a venisongusto.com bármely szolgáltatását igénybe veszi. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit.
 3. A Szolgáltató bármikor jogosult a Szabályzat módosítására. A módosítást követően bármely Szolgáltatás használatával a Felhasználó elfogadja a Szabályzat módosítását. Weboldal és szolgáltatásai működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás, valamint a jelen Szabályzatból linkelhető egyéb dokumentumok (pl.: Adatkezelési Tájékoztató) a Szabályzat részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra.
 4. Bármely, a venisongusto.com-tól különböző weboldal (Facebook.com, Google.com, stb.), a Weblaphoz kapcsolódó szolgáltatására az adott weboldal keretén belül közzétett szabályzatok és feltételek (is) vonatkoznak.


II. A SZOLGÁLTATÁS LEGFONTOSABB JELLEMZŐI ÉS ELEMEI

 1. A Szolgáltatás célja a felhasználók tájékoztatása a Szolgáltatóról és a Szolgáltató termékeiről, illetve a hozzájuk kapcsolódó eseményekről, tevékenységekről, amelyek iránt a felhasználók fokozott érdeklődést mutatnak. A honlapon található információk, tájékoztató jellegűek nem minősülnek ajánlattételnek, céljuk kizárólag a figyelem felhívása.
 2. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a venisongusto.com bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el.


III. A SZOLGÁLTATÁS RÉSZLETEI

 1. Webtartalmak
  A Weboldalon rendszeresen közzétételre kerülnek termékeket és szolgáltatásokat bemutató, célközönség igényeire figyelemmel megújuló, hírértékű tartalmak, pontosabban a Szolgáltató márkáival, termékeivel kapcsolatos hírek ( kulturális események, rendezvények, programok ajánlója, mozgóképek, stb.). Ezek a tartalmak minden esetben a termékekkel, szolgáltatással kapcsolatos releváns, valós adatokat, információkat tartalmazzák, közzétételükkel a Szolgáltató a Felhasználók hiteles és széleskörű tájékoztatását kívánja szolgálni.
 2. Ügyfélszolgálat
  A Szolgáltató törekszik a Felhasználóknak magas színvonalú szolgáltatást nyújtani. Amennyiben a Szolgáltatással kapcsolatosan bármilyen észrevétele, kérdése van, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz az alábbi elérhetőségen:
  E-mail: info@venisongusto.com
  TELEFON: +36/20.342.55.55

 

IV. A SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATA SORÁN LEHETSÉGES JOGSÉRTÉSEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEIK

 1. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását, vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.
 2. A Szolgáltatás, valamint a Weboldalon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában.
 3. A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy Felhasználó felelősségre vonása megtörténjen. Ez az intézkedés a Felhasználóval szemben más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.

 

V. FELELŐSSÉG

 1. Szolgáltató célkitűzése, hogy a Szolgáltatást a lehető legmagasabb színvonalon nyújtsa, azonban a Szolgáltatás - ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert is - pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, adott célra való alkalmasságáért és az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért vagy egyéb jogkövetkezményekért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például technikai meghibásodással vagy kimaradással, információ- és/vagy adatvesztéssel) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.
 2. A honlap, a közzététel időpontjában elérhető információk aktuális és valós állapotát mutatja, azonban Szolgáltató nem vállal felelősséget a honlap tartalmának aktualitásáért, pontosságáért vagy a tartalmak teljességéért, különösen, ha változás történt a Szolgáltató termékeit illetően; tehát a termékek esetenként eltérhetnek a honlapon közöltektől.
 3. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden, a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni, és köteles a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.
 4. A Szolgáltatás használatáért kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.
 5. A Weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. A honlapok felhasználására az ott közzétett, az adott honlapra irányadó felhasználási feltételek vonatkoznak. Ezen felül a Szolgáltató az oldalon elérhetővé tett linkek, illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal és azok tartalmát nem ellenőrzi.

 

VI. A SZABÁLYZAT HATÁLYA

 1. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy Szolgáltatás egészét bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntesse, amely esetben a jelen Szabályzat automatikusan hatályát veszti.

 

VII. ADATVÉDELEM

 1. A Felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezik.


 

VISSZA A TETEJÉRE